Lessen voor jeugd & studenten

Op onze Academy is plek voor iedereen vanaf 6 jaar. Verdeelt over circa 30 lesweken per jaar wordt er lesgegeven in groepen van 4 tot 6 personen. Deze groepen worden ingedeeld op basis van niveau, leeftijd en interesse. 

Kinderen kunnen gedurende het hele jaar instromen. Ieder kind kan gebruikmaken van een
gratis proefles, waarbij zij golfclubs de eerste vijf lesse in bruikleen kunnen krijgen tijdens
de les. Bij de aanmelding van het kind wordt er gevraagd naar de ervaring/niveau en de
leeftijd van het kind.
Aanmelden voor les of een proefles kan uitslutiend via ons inschrijfformulier. De Academy neemt z.s.m. contact met u op om de mogelijkheden te communiceren. Na twee proeflessen bespreekt de pro met het kind en/of ouder of er interesse bestaat in het voortzetten van de jeugdlessen.

Zowel kinderen die lid zijn van Golfvereniging Leeuwenbergh als
kinderen die geen lid zijn kunnen lessen afnemen bij de Acaemy.

Op dit moment wordt er op de onderstaande momenten in totaal aan 17 groepen lesgegeven:

  • Maandag 19.30 uur
  • Woensdag 16.30 uur, 17.15 uur en 18.00 uur
  • Vrijdag 16.30 uur, 17.15 uur (twee groepen + twee pro's)
  • Zondag 09.00 uur, 09.45 uur, 10.30 uur, 11.15 uur, 12.00 uur en 12.45 uur (allemaal twee groepen.