Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Leeuwenbergh Golf Academy 

1. Persoonlijke gegevens
Voor de financiële afwikkeling worden de volgende gegevens van u bewaard; uw volledige naam, adres, telefoon nummer en e-mailadres. Daarnaast hebben wij de mogelijkheid om uw leeftijd, profielfoto, de lesadministratie te bewaren. Uw gegevens zijn alleen beschikbaar voor u zelf en onze professionals. Uw gegevens worden bij Leeuwenbergh Golf Academy geregistreerd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2. Veilig (online) reserveren
Online reserveren bij Leeuwenbergh Golf Academy doet u via ons reserveringssysteem IGolfinstructor.com. Telefonisch reserveren kunt u bij rechtstreeks bij een van onze professionals.

3. Betaling
De reservering van een les kan zowel contact als elektronisch (uitsluitend met een Tikkie/internetbankieren) bij uw professional worden betaald. Wanneer u géén lid bent van de vereniging wordt er ten alle tijden € 7,50 in rekening gebracht voor het gebruik van de (oefen)faciliteiten.
Reserveert u een cursus waarvan de eerste les binnen 7 dagen plaatsvindt, dan dient u de les of cursus direct bij de reservering te betalen. Reserveert u langer dan 7 dagen vooruit, dan dient u van het cursusbedrag € 25,- aan te betalen. Het resterende bedrag dient u 7 dagen voorafgaande aan uw eerste les te betalen. Wanneer u telefonisch, per mail of online reserveert, ontvangt u ten alle tijden een rekening met betalingsinfo. Uitzondering op deze betalingsvoorwaarden vindt u in een aantal cursusvoorwaarden.

4. E-mail en nieuwsbrief
Alle afspraken over uw lessen en diensten die daarmee verband houden ontvangt u persoonlijke e-mail. Indien door een professional van Leeuwenbergh Golf Academy met u een andere afspraak wordt gemaakt dan staat vermeld in de algemenevoorwaarden of cursusvoorwaarden, dan wordt deze altijd bevestigd middels een e-mail namens Leeuwenbergh Golf Academy.
Onze nieuwsbrief ontvangt u als relatie. Hiervoor kunt u zich afmelden op onze website.

5. Eerste bezoek
Voor een eerste les ontvangen wij u graag bij onze les cabines op de driving range (afslagplaatsen). De lessen bij Leeuwenbergh Golf Academy duren 45 minuten of een meervoud hiervan en sluiten op elkaar aan. Zorg er voor dat u ten alle tijden tijdig aanwezig bent.

6. Eigen risico
Golf brengt risico’s met zich mee. Mocht u (langdurig) fysiek beperkt zijn geef dit dan aan bij onze professionals. U bent zelf verantwoordelijk voor het verergeren/veroorzaken van een blessure die ontstaan tijdens een les, training of vrij oefenen. Wij doen er op onze beurt alles aan om het risico op blessures zo veel mogelijk te beperken. De financiële gevolgen van een blessure dienen geheel door uzelf te worden gedragen, tenzij Leeuwenbergh Golf Academy valt toe te rekenen dat de blessure is ontstaan door onze opzet of grove schuld.

7. Tegoeden
Les tegoeden worden niet gerestitueerd, met uitzondering van cursussen die door Leeuwenberg Golf Academy worden geannuleerd. Les tegoeden zijn maximaal 13 maanden geldig gerekend vanaf de eerste geplande afspraak. Persoonlijke les tegoeden zijn uitsluitend geldig bij de professional waarbij u de leskaart heeft afgenomen en kunnen niet gebruikt worden bij een andere professional.

8. Verplaatsen van een les
Leeuwenbergh Golf Academy doet haar uiterste best om alle gereserveerde lessen doorgang te laten vinden. Wanneer een cursus niet het minimale aantal aanmeldingen heeft dan heeft Leeuwenbergh Golf Academy ten alle tijden de mogelijkheid om deze cursus te annuleren.
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om de les te volgen dan dient u dit minimaal 48 uur van te voren schriftelijk te melden bij uw Leeuwenbergh Golf Academy of uw professional. Gemiste lessen tijdens een cursus/groepsles kunnen niet worden ingehaald.

9. Lessen in het buitenland
Voor de lessen en trainingen in het buitenland verwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden voor onze golfreizen.

10. Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?
Leeuwenbergh Golf Academy voldoet aan de wet bescherming persoonsgegevens met ingangsdatum 25 mei 2018.